Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska Aktualności

Wicepremier chwali PWSZ w Elblągu
2016-07-26

Elbląską PWSZ wysoko również ceni Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który w audycji „Poranne Pytania” na antenie Radio Olsztyn opowiadał o przyszłości Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

  ... więcej
Wiadomości PWSZ w Elblągu
2016-07-18
Dzięki intensywnej pracy zespołu Telewizji PWSZ w Elblągu mamy możliwość obejrzenia pierwszych Wiadomości Uczelnianych.

  ... więcej
PWSZ w Elblągu po raz szósty Uczelnią Liderów
2016-07-07

Oprócz głównego wyróżnienia otrzymaliśmy również Certyfikat Złoty oraz Wyróżnienie Specjalne za osiągnięcie największego progresu w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym  ... więcej

PWSZ w Elblągu na spotkaniu w Kaliningradzie
2016-06-30

W sobotę 25 czerwca przedstawiciele Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą PWSZ w Elblągu uczestniczyli w Kaliningradzie w spotkaniu o możliwościach studiowania w Polsce. Organizatorem wydarzenia było Polskie Centrum Kultury w Kaliningradzie, które zajmuje się m.in. organizacją nauki języka polskiego.

  ... więcej
Kolejni absolwenci studiów podyplomowych w IPJ PWSZ w Elblągu
2016-06-23
Dnia 22 czerwca 2016 r. kolejna grupa słuchaczy studiów podyplomowych organizowanych w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu ukończyła cykl kształcenia. Z tego tytułu w IPJ odbyła się uroczystość pożegnania adeptów. Prorektor ds. Kształcenia, a jednocześnie kierownik studiów podyplomowych z LOGOPEDII, dr Iwona Kijowska, dokonała retrospekcji drogi edukacyjnej słuchaczy. Dyrektor Instytutu mgr Teresa Kubryń podsumowała dokonania i osiągnięcia słuchaczy, a Prorektor ds. Organizacyjnych dr Irena Sorokosz zaprezentowała przypowieść, jako drogowskaz do dalszego osobistego rozwoju słuchaczy i osiągania satysfakcji zawodowych.  ... więcej
VIII edycja Konkursu Matematycznego za nami
2016-06-14

Konkurs Internetowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z matematyki został organizowany po raz szósty przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Głównym celem Konkursu było podniesienie umiejętności matematycznych wśród uczniów 14 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego szkół ponadgimnazjalnych, a także zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów przez tych uczniów na kierunkach technicznych. Konkurs był również pomocą w przygotowaniu uczniów do obowiązkowej matury z matematyki.

  ... więcej
Studia magisterskie w PWSZ w Elblągu
2016-06-09

PWSZ w Elblągu w br akademickim podjęła starania o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) o profilu praktycznym na kierunku PEDAGOGIKA. 25 maja 2016r. Uczelnia otrzymała pozytywną decyzję MNiSW. Studia na tym kierunku będą realizowane w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu.

  ... więcej