Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Praktyki

Dokumenty dotyczące Praktyk Zawodowych na kierunku INFORMATYKA:

1. Regulamin praktyk  

- załącznik nr 1 - Porozumienie w sprawie praktyk

- załącznik nr 2 - Karta Praktyki

- załącznik nr 3 - Wytyczne do sprawozdania z praktyk

- załącznik nr 4 - Ramowy program Praktyki zawodowej

- załącznik nr 5 - Program praktyk pilotażowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studentów na kierunku INFORMATYKA:

I. Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom PWSZ w Elblągu uczestniczącym w projekcie pt."Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych":


- Regulamin - treść

- załącznik 1 - Wniosek o przyznanie stypendium - druk

- załącznik 2 - Wzór oświadczenia o pracy zarobkowej - druk

- załącznik 3 - Karta pracy praktykanta - druk

- załącznik 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - druk

 

II. Regulamin Pilotażowej Praktyki Zawodowej na kierunku Informatyka:


- Regulamin Pilotażowej Praktyki Zawodowej (PPZ) - treść

- załącznik 1 - Arkusz PPZ (skier. na PPZ) - druk

- załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ - druk

- załącznik 3 - Szczegółowy program PPZ - druk

- załącznik 4 – Szczegółowy harmonogram PPZ- druk

- załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżace str - druk

- załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona - druk

- załącznik 6 – Sprawozdanie praktykanta z pilotażowej praktyki zawodowej - druk

- załącznik 7 –Protokół  zaliczenia PPZ -druk

- załącznik 8 – Sposób wystawienia ocen podczas trwania i zaliczenia PPZ  -druk

 

Informacja o dokumentach tożsamych związanych z regulaminem praktyk:

Tab.1. Modelowe efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej dla rodzaju kierunku studiów i odniesienie ich do efektów kształcenia dla praktyki zawodowej na kierunku studiów: informatyka, prowadzonym w PWSZ w Elblągu (z podziałem na praktykę kursową i pilotażową) - pobierz tabelę

Tab.2. Zakładane efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej na kierunku studiów: informatyka, prowadzonym w PWSZ w Elblągu i odniesienie ich do modelowych efektów kształcenia, efektów dla praktyki kursowej i pilotażowej - pobierz tabelę

Tab.3. System i metody weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej realizowanej na kierunku studiów: informatyka prowadzonym w PWSZ w Elblągu - pobierz tabelę

Przedmiotowe tabele są załącznikami do umowy o finansowanie.

Lista instytucji zakwalifikowanych do udziału w projekcie - I UMOWA II TURA:      plik

Lista instytucji zakwalifikowanych do udziału w projekcie - II UMOWA :      plik

Lista rankingowa zgłoszonych kandydatów w oparciu o średnią ocen uzyskanych w dotychczasowym w okresie studiów                                I UMOWA II TURA   plik               

Lista zakwalifikowanych nauczycieli akademickich jako opiekunów uczelnianych

                           I UMOWA II TURA  plik         

Lista zakwalifikowanych studentów na praktyki pilotażowe

                           I UMOWA II TURA  plik


  •  Lista rankingowa zgłoszonych kandydatów w oparciu o średnią ocen uzyskanych w dotychczasowym w okresie studiów plik
  • Lista praktykantów z wyznaczonymi dla nich uczelnianymi opiekunami pilotażowych praktyk zawodowych plik