Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sesja egzaminacyjna IPJ - aktualizacja

Sesja poprawkowa - filologia angielska i lingwistyka

Sesja poprawkowa  - pedagogika i filologia polska