Nowe książki

 

Informacje ogólne | Oferta czasopism | Książki elektroniczne

 

 

Lista zakupionych tytułów grudzień 2015

Lista zakupionych tytułów czerwiec 2015

Lista zakupionych tytułów maj 2015

Lista zakupionych tytułów grudzień 2014


....................................................................................................................

 

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wybrane organizacje

Wybór tekstów z komentarzem

Wojciech J. Janik                                                                                                                                        

Wydaw. EUH-E, Elbląg 2016

ISBN:978-83-89113-66-5

 

 

Wojny i konflikty zbrojne towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. nie zanosi się na to, że zostaną wyeliminowane ze światowego porządku w nadchodzącym czasie. Każda wojna kończy się wygraną jednej ze stron, czy to pojedynczego kraju, czy też zawiązanego wcześniej sojuszu. Reguła jest, że to właśnie zwycięzca określa nowo powstały ład powojenny oraz doprowadza do podpisania traktatu pokojowego, kończącego formalnie prowadzone działania zbrojne.

Monografia jest cenną pozycją na polskim rynku wydawniczym, tym bardziej, że znakomita większość ukazujących się książek na temat organizacji międzynarodowych nie poświęca dużo miejsca na jednoczesne zaprezentowanie aktów prawnych oraz szczegółowego ich opisu wraz z innymi istotnymi informacjami dotyczącymi ich funkcjonowania. Recenzowaną monografię można polecić przede wszystkim osobom zajmującym się problemami utrzymania współczesnego bezpieczeństwa na poziomie międzynarodowym. Do takich osób należą z całą pewnością studenci kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, prawo i stosunki międzynarodowe.

(z recenzji prof. Andrzeja Sylwestrzaka)

Od dłuższego czasu w polskiej nauce mamy deficyt na wydawane na porządnym poziomie źródła. Ukazują się co pewien czas wybrane zbiory źródeł z zakresu prawa międzynarodowego, ale nie mają one charakteru poznawczego, zawierają źródła przypadkowo zebrane i ogólnie dostępne naukowcom. Chyba zapomniano, że edytorstwo źródeł stanowi odrębną dyscyplinę naukową, wspomagającą podstawową działalność naukową. Recenzowana praca spełnia te wymagania. Zawiera dokumenty źródłowe ujęte w pewną całość. recenzowane opracowanie stanowi swoiste połączenie publikacji źródłowej z rozbudowanym komentarzem. (…) Autor opracowania dysponuje pokaźna wiedzą na temat problematyki będącej przedmiotem badań.

(z recenzji prof. Andrzeja Misiuka)

Spis treści

 

..............................................................................................................................

 

 Technologie mobilne w marketingu

Andrzej Sznajder

Wydaw. Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014

ISBN 978-83-264-3212-5

 

 

 

W ostatnich latach nastąpiły ważne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw. Coraz większe znaczenie ma korzystanie z urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety i e-czytniki. W książce przedstawiono wpływ nowych technologii informacyjnych, szczególnie rozwoju technologii mobilnych, na funkcjonowanie przedsiębiorstw, przede wszystkim na zwiększenie możliwości działań marketingowych i kształtowanie preferencji zakupowych klientów.

Autor szczegółowo omawia:

    - trendy technologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe, które wpływają na rozwój technologii mobilnych i ich zastosowanie w marketingu,

    - istotę marketingu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i najważniejsze narzędzia marketingu mobilnego,

    - możliwości zastosowania mobilnych technologii informacyjnych w odniesieniu do poszczególnych elementów marketingu w tradycyjnej jego koncepcji, czyli kształtowania produktu, ceny, dystrybucji i promocji,

    - możliwości zastosowania informacyjnych technologii mobilnych w wybranych branżach.

Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów i specjalistów w dziedzinie marketingu, którzy pragną poznać najnowsze tendencje w marketingu mobilnym i są zainteresowani tym, aby ich przedsiębiorstwa stały się bardziej innowacyjne i konkurencyjne na rynku krajowym i międzynarodowym.

Niniejsza książka jest pierwszą polską publikacją, która w tak kompleksowy, ciekawy i usystematyzowany sposób prezentuje zmiany, jakich technologie mobilne dokonują w krajobrazie społeczno-gospodarczym, zachowaniach konsumentów oraz sposobach docierania do klienta. Dzięki zawartym w tej publikacji wynikom badań i studiom przypadków dowiadujemy się, jak dynamicznie wkraczamy w erę post-PC.

Dr hab. Grzegorz Mazurek, prof. Akademii Leona Koźmińskiego

Spis treści

Opis wraz ze zdjęciem pochodzi ze strony www.profinfo.pl

 .............................................................................................................

 

Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia

Romuald Grocki

Wydaw. Difin, 2014

ISBN: 978-83-7930-241-3

 

 

Książka zawiera zarówno informacje teoretyczne o kategoriach niepełnosprawności, jak również informacje praktyczne dotyczące sposobów komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi, metod przekazywania wiadomości o zagrożeniu oraz sposobów wsparcia (udzielenia pomocy) w warunkach zagrożenia. Przeanalizowane zostały zasady ewakuacji osób niepełnosprawnych oraz przygotowania się do sytuacji, w których występują zagrożenia.

Przedstawiono propozycje rozwiązań architektonicznych, umieszczenia informacji w obiektach publicznych, ułatwiających prowadzenie działań ratowniczych (praktyczne przykłady). Omówiono krótko zasady postępowania ze zwierzętami-przewodnikami oraz ukazano savoir-vivre w zarysie relacji z osobami niepełnosprawnymi.

Jest to poradnik i obowiązkowa lektura dla osób niepełnosprawnych, pracowników i funkcjonariuszy służb ratowniczych, zarządzania kryzysowego, ośrodków pomocy, szkół, ośrodków integracyjnych, a także dla studentów i wykładowców kierunków bezpieczeństwo oraz administracja samorządowa.

Spis treści

Opis wraz ze zdjęciem pochodzi ze strony www.ksiegarnia.difin.pl

..............................................................................................................

 

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju

red. nauk. Hanna Liberska

Wydaw. Difin

ISBN 978-83-7641-538-3

 

 

W książce zostały omówione wybrane problemy dotyczące życia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi – szczególnie ważne dla ich aktualnego funkcjonowania i możliwości rozwoju – odwołując się do podejścia systemowego do rodziny. Teksty zebrane w tym tomie dotyczą między innymi społecznego stereotypu niepełnosprawności i osoby niepełnosprawnej, który jest ciągle obecny w świadomości wielu z nas. Podejmują także zagadnienie konsekwencji niepełnosprawności dziecka dla przekształceń systemu rodziny, dla przebudowy psychiki i zachowania członków rodziny: rodziców i rodzeństwa. Autorzy analizują sytuację rodziny z dzieckiem niedosłyszącym i niewidomym oraz z dzieckiem z chorobą nowotworową. Omawiają zmiany w systemie rodziny z dzieckiem, którego choroba ma podłoże genetyczne, jak to jest na przykład w przypadku zespołu Downa. Dokładnie przedstawiają pełnienie ról rodzicielskich w rodzinach z dziećmi o różnych postaciach niepełnosprawności, ukazują także zmiany w systemach wartości rodziców oraz w sposobach realizowania przez nich ważnych zadań rozwojowych. Wreszcie zarysowują możliwości pozytywnego rozwoju w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

Spis treści

Opis wraz ze zdjęciem pochodzi ze strony www.ksiegarnia.difin.pl

.................................................................................................................

 

Kanalizacja : podstawy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski, Tadeusz Żaba

Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2015

ISBN 978-83-7242-8493

 

 

Publikacja ma charakter podręcznika akademickiego zawierającego wiedzę podstawową z zakresu systemów kanalizacyjnych.

W treści podręcznika ograniczono się do problematyki ogólnie pojętego usuwania ścieków komunalnych oraz deszczowych (opadowych) pomijając wiedzę dotyczącą oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania  osadów.

Książka polecana przez wykładowców PWSZ w Elblągu.

Spis treści

Opis wraz ze zdjęciem pochodzi ze strony www.fert.krakow.pl

 

...................................................................................................

 

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u młodzieży

Philip C. Kendall

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP

ISBN 978-83-7489-474-6

 

 

Pierwsze polskie wydanie jednego z najskuteczniejszych programów terapii zaburzeń lękowych u młodzieży.

Podręcznik zawiera opis programu poznawczo-behawioralnej terapii zaburzeń lękowych u nastolatków w wieku 14-17 lat. Autorzy krok po kroku omawiają składających się nań 16 sesji terapeutycznych: ich cele, kolejne etapy i stosowane strategie. Poszczególne sesje poświęcone są takim zagadnieniom, jak: rozpoznawanie objawów lęku, myślenie osoby odczuwającej lęk i jego skutki, plan radzenia sobie czy wykorzystanie nabytych umiejętności w sytuacjach budzących lęk. Uzupełnieniem podręcznika terapeuty jest zeszyt ćwiczeń dla pacjenta. Całość składa się na program terapeutyczny "Lęk".

Spis treści

Opis wraz ze zdjęciem pochodzi ze strony www.gwp.pl

...........................................................................................................

 

Aktualne problemy kryminalizacyjne

red. nauk. Bogusław Sygit, Tomasz Kuczur

Wydaw. Adam Marszałek, 2013

ISBN: 978-83-7780-848-1

 

 

Wieloaspektowa analiza współczesnych problemów kryminalizacyjnych, zaprezentowana w książce, znakomicie wpisuje się w nurt dyskursu nad aktualnym obrazem zmieniającej się przestępczości i nie zawsze adekwatnym do niej procesem legislacyjnym. Autorzy przedstawiają w swoich opracowaniach, często krytyczne, spostrzeżenia oraz inspirujące wnioski de lege ferenda.

Z recenzji wydawniczej

dr. hab. Jarosława Moszczyńskiego, prof.

 

Spis treści 

Opis wraz ze zdjęciem pochodzi ze strony www.marszalek.com.pl

................................................................................................................

 

Skuteczny e-mail marketing

Artur Maciorowski

Wydaw. Edgard

ISBN 978-83-7788-412-6

 

 

Szukasz sprawdzonych narzędzi do efektywnych kampanii e-mail marketingowych? Potrzebujesz praktycznych porad w zakresie tworzenia skutecznych i atrakcyjnych e-mailingów oraz newsletterów? Ta książka ci w tym pomoże! W sposób kompletny i przejrzysty objaśni zasady tworzenia strategii e-mailingowych. Dowiesz się, jak skłonić odbiorcę do otworzenia właśnie twojej wiadomości oraz jak zoptymalizować kampanię, aby zwiększyła się jej skuteczność. Spraw, by twoje e-mailingi wyróżniały się spośród setki innych, a statystyki otwarć i kliknięć szybowały w górę! Powiększ swoją bazę oraz z sukcesem sprzedawaj produkty!

Dzięki poradnikowi:
-poznasz 10 zasad konstrukcji mailingów reklamowych, dzięki którym przyciągniesz uwagę odbiorcy
-dowiesz się, jak stworzyć własną bazę wysyłkową i skłonić internautów do podania adresu e-mail
-poznasz dobre i złe przykłady e-mailingów, dzięki czemu zaczniesz stosować najlepsze praktyki i nauczysz się unikać najczęstszych błędów
-znajdziesz przepis na skuteczny landing page, który pomoże ci rozbudować bazę
-zrozumiesz, jak mierzyć skuteczność e-mailingu i jak przeprowadzać testy A/B

Spis treści

Opis wraz ze zdjęciem pochodzi ze strony www.merlin.pl

.....................................................................................................................

 

Przemiany świata mediów

pod red. Igora Borkowskiego i Kariny Stasiuk-Krajewskiej

Wydaw. uniwersytetu Wrocławskiego

ISBN 978-83-229-3341-1

 

 

Większość tekstów zawartych w trzecim tomie "Dziennikarstwa i Mediów" koncentruje się wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą przyszłością dziennikarstwa. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie: w jakim kierunku zmierza samo dziennikarstwo, a także system medialny — szczególnie teraz, w dobie przełomowych zmian technologicznych, zawodowych, mentalnych. W tomie zebrane zostały teksty pokazujące rzeczywistość mediów z wielu perspektyw, dzięki temu można różne problemy oceniać z kilku stron. Znalazły w nim też miejsce publikacje prezentujące różne wątki i drogi dociekań, które są realizowane przez pracowników i współpracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spis treści

Opis wraz ze zdjęciem pochodzi ze strony www.wuwr.com.pl

…………………………………………………............................................

 

Jak tłumaczyć dzieciom matematykę. Poradnik nie tylko dla rodziców

Danuta Zaremba

Wydaw. Helion

ISBN 978-83-246-7090-1

 

 

Szkolna matematyka nie ma najlepszej prasy. Po zmaganiach z dodawaniem patyczków i odkładaniem ich na bok dla większości dzieciaków zaczynają się schody. Schody o pewnej wysokości, kątach, bokach. Nic przyjemnego. I tak przynajmniej do matury. Nadchodzi zło, mrok i matematyka.

Wbrew pozorom matematyka, sama w sobie niezwykle logiczna, przez młodych ludzi jest odbierana zupełnie inaczej. Wiąże się to z różnicami w postrzeganiu świata, sztucznymi definicjami i niezrozumiałym nazewnictwem. Mamy jednak dobrą wiadomość: matematykę można dzieciom przybliżyć! Wystarczy, że nawiążemy do ich własnych doświadczeń, pozwolimy im posługiwać się potocznym językiem, a przede wszystkim będziemy odwoływać się do zdrowego rozsądku.

Ta książka przeznaczona jest dla rodziców, których pociechy uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów. Przyda się także nauczycielom, którzy szukają nieszablonowych pomysłów, by pomóc uczniom oswoić świat ułamków i wielokątów, a także całej reszcie, żyjącej w przekonaniu, że matematyka jest tylko dla wybranych.

Spis treści

Opis wraz ze zdjęciem pochodzi ze strony www.helion.pl