Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Komunikaty dla wykonawców

ZP/2311/52/2586/2017_Świadczenie usługi doradcy -konsultanta w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym
Ogłoszono: 2017-10-17, termin składania ofert 2017-10-25
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Świadczenie usługi doradcy – konsultanta w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” ZP/2311/52/2586/2017 Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)- dalej PZP, (Rozdział 6 ustawy PZP Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „Warmia i ... 
ZP/2311/51/2540/2017_Świadczenie usługi koordynatora ds. współpracy z pracodawcami w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”
Ogłoszono: 2017-10-13, termin składania ofert 2017-10-23
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Świadczenie usługi koordynatora ds. współpracy z pracodawcami w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” Nr: ZP/2311/51/2540/2017  Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)- dalej PZP, (Rozdział 6 ustawy PZP Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. ...