Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Komunikaty dla wykonawców

ZP/2311/29/1543/2017 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2017-05-19, termin składania ofert 2017-05-25
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2016.1920 z późń. zm.). 2)    Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r. numer postępowania: ZP/2311/29/1543/2017 ... 
ZP/2311/27/1489/2017_Sukcesywne świadczenie usług transportu drogowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2017-05-15, termin składania ofert 2017-05-19
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu:   Sukcesywne świadczenie usług transportu drogowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późń. zm.) 2)    Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.   numer postępowania: ZP/2311/27/1489/2017  ...