Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja ukraińska 

Komunikaty dla wykonawców

ZP/2311/20/1024/2017_Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2017-03-24, termin składania ofert 2017-03-28
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w ramach procedury Rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:  Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu   1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.). 2)    Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r. ... 
ZP/2311/19/995/2017_Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2017-03-24, termin składania ofert 2017-04-03
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Reaktor ABK”, nr umowy POWR.03.01.00-00-B018/15, dofinansowanego w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” oś III  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.   1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późń. zm.) 2)    Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego ... 
Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2017-03-14, termin składania ofert 2017-03-20
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. prowadzonym w trybie rozeznania o cenę procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.  numer postępowania: ZP/2311/17/860/2017 ...