Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dostawa książek wydawnictw krajowych i zagranicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Dostawa książek wydawnictw krajowych i zagranicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIE - Dostawa książek wydawnictw krajowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIE - Dostawa książek wydawnictw zagranicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 ... 
Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/2311/41/1869/2017
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. prowadzonym w trybie rozeznania o cenę procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.  numer postępowania: ZP/2311/41/1869/2017 ... 
Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w ramach procedury Rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  nr ZP/2311/34/1781/2017 Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.     ... 
Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w ramach procedury Rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/2311/39/1788/2017   1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.). 2)    Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.   ...