Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Oferta pracy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu poszukuje kandydata do pracy w Dziale Zamówień Publicznych

 

Zakres wykonywanych zadań:

  1. wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  2. bieżąca praca administracyjna w zespole

 

Niezbędne wymagania:

  1. praktyczna znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) oraz aktów wykonawczych,
  2. doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. zamówień publicznych minimum 2 lata,
  3. udokumentowanie szkoleń kierunkowych z ostatnich 2 lat,
  4. wykształcenie wyższe,
  5. biegła znajomość obsługi komputera w tym znajomość pakietu Office.

 

Oferujemy:

umowę na zastępstwo za nieobecnego pracownika na okres do 1,5 roku

 

Wymagane dokumenty:

  1. CV,
  2. list motywacyjny,

 

Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres: zp@pwsz.elblag.pl
z dopiskiem w tytule „dotyczy ogłoszenia o pracę- zastępstwo”.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie
z wybranymi osobami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu z siedzibą w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 11 stycznia 2013 roku.