Zajęcia - "O czym opowiadają bursztyny?"

Podczas spotkania zaprezentowano warsztat wczesnośredniowiecznego bursztynnika, narzędzia jakimi posługiwali się średniowieczni bursztynnicy, kopie wyrobów średniowiecznych i starożytnych. Uczestnicy spotkania mieli możliwość spróbowania swoich sił, używając jednego z narzędzi – wiertarki zwanej drajlą/drelem, próbując wywiercić mały otwór w kawałku drewna. Prezentowano również właściwości bursztynu, dokonano drobnego eksperymentu ukazującego, dlaczego bursztyn w morzu unosi się z dna i przez fale dociera bliżej brzegu. Zaprezentowano również wybuchy pyłu bursztynowego, które w dawnych czasach miały magiczne znaczenie.