Zajęcia - 18 stycznia

Przypominamy o zajęciach na Akademii Dziecięcej  w dniu 18.01.2014 r.


godz. 9.00-9.40
gr. I (pomarańczowa) „Co żyje w wodzie?”
gr. II (zielona) „Zajęcia muzyczno ruchowe”

godz. 9.50-10.30
gr. I "Zajęcia muzyczno- ruchowe”
gr. II "Co żyje w wodzie?”

godz. 10.40-11.20
gr. I, II, III, IV - wykład "Wodny Elbląg" ks. dr A. Kilanowski

godz. 11.30-12.10
gr. III "Co żyje w wodzie”
gr. IV "Zajęcia muzyczno - ruchowe”

godz. 12.20 – 13.00
gr. III "Zajęcia muzyczno  - ruchowe”
gr. IV "Co żyje w wodzie”

Proszę o lekki ubiór dzieci i punktualne przybycie  na zajęcia.

Równolegle z wykładem dla dzieci odbędzie się wykład dla rodziców "Katalog przyczyn konfliktów w rodzinie między rodzicami a dziećmi”. Wykład wygłosi dr hab. Lucyna Hurło. Bardzo prosimy o liczny udział w wykładzie.