W poszukiwaniu symetrii (warsztaty)

„Symetria - w poszukiwaniu harmonii” czyli próba wprowadzenia dzieci  w wielorakie postacie symetrii występujące w otaczającym nas świecie. W trakcie zajęć pokazaliśmy różne zastosowania zasady symetrii w sztuce oraz przyrodzie. Dzieci zapoznały się z symetrią osiową (zwierciadlaną) występującą najczęściej w budowie zwierząt i roślin oraz wykorzystywaną w architekturze czy sztuce ludowej. Spróbowaliśmy również wyjaśnić dzieciom znaczeni idei symetrii, jako pewnego porządku, harmonii w otaczającym nas świecie. Na warsztatach dzieci samodzielnie wykonywały papierowe zwierzaki (korzystając z zasad origami), robiły symetryczne kukiełki, rysunki – pieczątki oraz szukały różnic w lustrzanych odbiciach. Wszyscy dzieci dobrze się bawiły i zabrały swoje „symetryczne” dzieła do domu.