Co żyje w powietrzu? - wykład


Studenci Akademii Dziecięcej jako baczni obserwatorzy tego co dzieje się ponad ich głowami, świetnie rozpoznawali prezentowane podczas wykładu gatunki ptaków, nietoperzy i owadów. Szczególną rolę wśród tych organizmów pełnią pszczoły. Są one niezmiernie ważne dla utrzymania życia na Ziemi.  Co to jest rój, jak odróżnić królową od robotnicy, jak pszczoły komunikują się między sobą i rozmnażają - między innymi na te pytania studenci uzyskali odpowiedź podczas wykładu.  Krótki performance z udziałem dzieci pozwolił im zrozumieć relacje pomiędzy środowiskiem a pszczołami, a przede wszystkim ważność pszczół dla zapylania kwiatów wielu roślin. Wykład zakończył się wskazówkami działań, które mogą pomóc pszczołom dziko żyjącym w środowisku.