Akademia Dziecięca PWSZ w Senacie RP - I Kongres Uniwersytetów Dziecięcych

 

Akademia Dziecięca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, jako jedyna działająca przy pewueszetkach w Polsce, gościła w gmachu Senatu RP w Warszawie. Wizycie przyświecał I Kongres Uniwersytetów Dziecięcych.

W minioną środę (12 marca) w gmachu Senatu RP w Warszawie odbył się I Kongres Uniwersytetów Dziecięcych. Do udziału w nim, jako jedyna działająca przy pewueszetkach w Polsce, została zaproszona Akademia Dziecięca naszej uczelni. Kongres miał charakter otwarty i był pierwszym tego rodzaju wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim. Uczelnię reprezentowała mgr Stanisława Szuksta – pełnomocnik rektora ds. Akademii Dziecięcej PWSZ w Elblągu. Głównym celem sympozjum była integracja środowiska organizatorów uniwersytetów, ale także wymiana doświadczeń. Kongres skierowany był do przedstawicieli uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności prowadzą uniwersytety dziecięce. W trakcie spotkania wygłoszono wykłady na kluczowe tematy funkcjonowania uniwersytetów. Uczestnicy wraz z ekspertami mogli wziąć udział w panelach dyskusyjnych oraz mieli okazję zapoznać się z działalnością uniwersytetów dziecięcych. Dyskusja skupiała się głównie na tematyce udoskonalenia metod pracy z dziećmi poprzez wykorzystanie nauki, pracę projektową, wizyty studyjne, udział w konkursach i dodatkowych zajęciach oraz w grach edukacyjnych i wykorzystaniu e‑learningu. Kolejne tego typu spotkanie odbędzie się najprawdopodobniej za rok.

Przypominamy, Akademia Dziecięca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu rozpoczęła swoją działalność 19.02.2011 roku. Jej zadaniem jest rozwijanie intelektualnego i twórczego potencjału najmłodszych. Poprzez zabawę nauczyciele akademiccy prowadzą dla małych żaków wykłady połączone z dyskusją, warsztaty i inne formy spotkań. Dzieci mogą rozwijać swoją pasję i umiejętności poznając, między innymi: biologię, języki obce, informatykę, matematykę oraz biorąc udział w zajęciach muzyczno-ruchowych. Duże zróżnicowanie tematyczne oraz aktywny udział dzieci w profesjonalnie przygotowanych zajęciach dostarczają im licznych wrażeń, przyczyniają się do rozwoju różnorodnych umiejętności oraz zainteresowań.

 

W bieżącym roku akademickim, Akademia realizuje czwartą już edycję studiów. W uczelnianych ławach zasiada 100 młodych żaków z Elbląga i okolic, a wszyscy w wieku od 6 do 8 lat.

 

(http://www.dzieci.edu.pl/)