Czy języki hiszpański i macedoński są trudne? - zajęcia 22 marca 2014

Czy języki hiszpański i macedoński są trudne? O tym mogły przekonać się dzieci  na zajęciach, na których gościli studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu realizujący wymianę studencką w ramach europejskiego Programu Erasmus.

Hiszpan Alvaro Martinez Fernandez przedstawił się słuchaczom, pokazał skąd pochodzi, uczył dzieci liczyć oraz podstawowych zwrotów grzecznościowych. Dzieci nauczyły się również nazw zwierząt po hiszpańsku, które utrwaliły w zabawie.

Macedonka Marija Vlahova przybliżyła słuchaczom swój  kraj. Obejrzano krótki film i zdjęcia obrazujące życie i kulturę Macedonii, tradycyjne tańce i stroje, kuchnię macedońską, a także piękne krajobrazy. Dzieci  dowiedziały się, że język macedoński jest bardzo zbliżony do języka polskiego, który należy również do rodziny języków słowiańskich. Alfabet macedoński  oparty jest jednak na cyrylicy.

Przerywnikami nauki języków były tańce kojarzone z Hiszpanią i Macedonią– Macarena oraz tradycyjny, ludowy taniec macedoński.