"Magia Chemii" - zajęcia 26 kwietnia 2014

Studenci Akademii Dziecięcej uczestniczyli w wykładzie z chemii pt. "Magia chemii: kolory, kolory, kolory…”. Podczas zajęć podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Czy woda jest przezroczysta? Przedmiotem zainteresowania była woda oraz pewne jej właściwości. Podano przykłady zastosowania trzech wskaźników odczynu wody: fenoloftaleiny, oranżu metylowego i błękitu bromotymolowego, czyli pH. W odpowiednich warunkach środowiskowych bezbarwna woda przybiera różny kolor. Właściwości te również  skrótowo omówiono. Studenci-asystenci dodając odpowiedni roztwór wskaźnika odkrywali właśnie zmianę jej zabarwienia. Innym aspektem kolorowej, magicznej chemii były dwa doświadczenia z roztworami soli metali żelaza Fe i niklu Ni. W pierwszym przypadku po zmieszaniu dwóch bezbarwnych cieczy w probówce pojawiała się barwa krwisto-czerwona oznaczająca obecność jonów żelaza Fe. W drugim przypadku pojawiła się barwa różowa, która to wskazuje na obecność jonów niklu Ni. Na zakończenie do kwaśnego roztworu wrzucono gwóźdź. Tutaj okazało się, że dodając żółty roztwór zabarwił się w probówce na niebiesko…… Oj chemia to takie ciekawe zmiany kolorów…………

Marek Kierończyk