Wykład "Krew nie woda"

Wykład dla rodziców studentów Akademii Dziecięcej pt. „Krew nie woda” wygłosiła dr Irena Sorokosz Prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu. Prelekcja poświęcona była problemowi  wpływu cech temperamentu na zachowanie dziecka w różnych sytuacjach. Temperament jako zespół stałych cech psychicznych ma zasadniczy wpływ na sposób reagowania na bodźce zewnętrzne, stopień pobudliwości oraz reakcje emocjonalne. Aktywność własna dziecka, reakcje na sukcesy i porażki, kontakty z innymi zależą w znacznym stopniu od przewagi cech  introwertywnych lub ekstrawertywnych. Głównym celem wykładu było ukazanie różnic w zachowaniu u dzieci, które charakteryzują się poszczególnymi cechami tempera mentalnymi i ukazanie zarówno mocnych i słabych stron  każdego z typów.