Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

PWSZ w Elblągu zainaugurowała po raz 19.

29 września 2016 roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych
i kościelnych, przedstawiciele  instytucji pożytku publicznego, biznesu i administracji oraz wybitni uczeni.

Po przywitaniu wszystkich gości odbyła się projekcja filmu pn. „PWSZ w Elblągu kreatorką rozwoju regionalnego”. Następnie Rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk wygłosił tradycyjne przemówienie. Kolejno głos zabrali Posłowie na Sejm RP – Piotr Cieśliński oraz Jacek Protas, Senator RP – Jerzy Wcisła, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski – Sławomir Sadowski, Dyrektor Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Grażyna Kluge, Starosta Powiatu Elbląskiego – Maciej Romanowski, Jego Ekscelencja Biskup Ordynariusz Diecezji Elbląskiej – dr Jacek Jezierski, Prezydent Elbląga – Witold Wróblewski, i inni zacni Goście.

 

Następnie nastąpiła ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych. Aktu wręczenia odznaczeń dokonał Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski – Sławomir Sadowski. Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymał prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki, Brązowymi Medalami odznaczeni zostali: dr Robert Fidytek i mgr Anna Maria Porożyńska. Nagrodzeni przez Jego Magnificencje zostali też zasłużeni nauczyciele akademiccy za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne: mgr Teresa Kubryń, dr Iwona Kijowska, prof. dr hab. Amadeusz Krause,  mgr Marzanna Tyburska oraz mgr Dorota Pawłowska.

 

Następnie wyczytano nazwiska najlepszych absolwentów kierunku Budownictwo: Magdalena Słaby oraz Robert Ptaszek. Nagrody ufundowane przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wręczył prymusom zastępca Przewodniczącego Rady Izby – Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

 

Najważniejszym punktem Inauguracji była immatrykulacja, podczas której studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie i zostali pasowani na studentów. Po zaprzysiężeniu studentów wszyscy zgromadzeni goście wysłuchali wykładu inauguracyjnego dra inż. Tomasza Saryusza-Wolskiego pt. „Od nauczania do uczenia się – rola PWSZ w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji”.

 

Oprawę muzyczną podczas uroczystości zapewnił Akademicki Chór PWSZ w Elblągu pod dyrekcją dr Anny Grodziewicz-Cernuto, który odśpiewał tradycyjne pieśni towarzyszące Inauguracji:  Hymn Polski, Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia.