Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Konferencja "Budząca się edukacja- od kultury nauczania do kultury uczenia się"

20 października 2016r. odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Uczymy Myślenia, zatytułowana „Budząca się edukacja- od kultury nauczania do kultury uczenia się”. Jej celem było zapoznanie uczestników z ideą Budzącej się szkoły – oddolnej inicjatywy promującej praktyki i najnowsze odkrycia z obszaru edukacji zmierzającej do transformacji kultury szkolnej od nauczania do uczenia się. Uczestnicy konferencji  zapoznali się także z innowacyjnymi strategiami zastosowanymi w gdańskim Gimnazjum Thinking Zone. Maciej Winiarek, współzałożyciel gimnazjum i dyrektor TOCfE Polska, w wykładzie Uczymy myślenia w nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej przedstawił doświadczenia 14 miesięcy pracy tego gimnazjum. Dr Marzena Żylińska, neurodydaktyk  zaprezentowała wykład zatytułowany Od kultury nauczania do kultury uczenia się, a Bożena Będzińska-Wosik, dyrektor Budzącej się Szkoły w Łodzi w wykładzie Szkoła w drodze przedstawiła zmiany z perspektywy dyrektora i nauczycieli tej szkoły.

 

Uczestnikami kolejnej, już V konferencji organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu byli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy.

Pozytywne opinie uczestników konferencji są sygnałem wskazującym na potrzebę spotkań, wymiany doświadczeń i tworzenia płaszczyzny do poszukiwania nowości w procesie edukacji.