Akademia Dziecięca PWSZ w Elblągu zainaugurowała po raz 7.

22 października 2016 w Auli PWSZ w Elblągu odbyła się kolejna, już VII inauguracja roku akademickiego Akademii Dziecięcej. W tym roku w poczet małych studentów przyjęto 112 dzieci w wieku od 5 do 8 lat z Elbląga i okolicznych miejscowości. Pełnomocnik Rektora ds. Akademii Dziecięcej mgr Stanisława Szuksta powitała zaproszonych gości, zgromadzonych rodziców i dzieci. W uroczystości udział wzięła Dyrektor Departamentu Oświaty i Sportu UM w Elblągu mgr Małgorzata Sowicka, przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Elblągu mgr Dorota Szepczyńska, konsultanci ds. edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i innowacji pedagogicznych WMODN mgr Alicja Guła i mgr Agata Urbańska oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. Z ramienia uczelni w inauguracji uczestniczyli Prorektor ds. Organizacyjnych dr Irena Sorokosz i wicedyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego dr Ewa Leszczyńska i dyrektor Instytutu Ekonomicznego dr Mariusz Darabasz. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu indeksów, mali studenci mieli okazję wysłuchać wykładu inauguracyjnego. Mgr Dorota Pawłowska w wykładzie zatytułowanym „Skąd się biorą liczby” przedstawiła w ciekawy i przystępny sposób historię powstania liczb. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, czego miarą była aktywność małych studentów. W dalszej części dzieci uczestniczyły w zajęciach integracyjnych zorganizowanych w czterech grupach, a prowadzonych przez studentów pedagogiki. Oprócz studentów w działania Akademii włączyli się jako wolontariusze uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu. W tym czasie rodzice uczestniczyli w zebraniu informacyjno-organizacyjnym prowadzonym przez mgr Stanisławę Szukstę.