Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

"Nie mów co uczeń ma zrobić dla Ciebie. Mów co ty robisz, aby rozwinąć jego skrzydła"- konferencja

27 października 2016 r. w PWSZ w Elblągu odbyła się ogólnopolska konferencja zatytułowana „Nie mów, co uczeń ma zrobić dla Ciebie. Mów, co Ty zrobisz, aby rozwinąć Jego skrzydła”, zorganizowana przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.  

Oprócz promocji metod i narzędzi wspierających rozwój uczniów, rozwijających ich zainteresowania i motywujących do nauki, celem konferencji było także poszerzanie umiejętności uczestników w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych i czytelniczych uczniów. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu prof. dr hab. Stanisława Dylaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat Edukacji wyprzedzającej. Kolejne wystąpienia na temat Oceniania Kształtującego, Programowania oraz Rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w szkole ćwiczeń dotyczyły praktycznych aspektów edukacji. Konferencję zakończyła prezentacja zatytułowana Nauka - Zabawa - Rozwój. TIK w pracy z uczniami, którą przygotowali pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej  w Elblągu - Magdalena Kobylińska, Mateusz Paradowski i  Anna Szeląg. W konferencji udział wzięli nauczyciele ze wszystkich etapów edukacyjnych, kadra zarządzająca placówkami oświatowymi oraz nauczyciele akademiccy i studenci kierunków pedagogicznych. W ocenie uczestników konferencja w niezwykle interesujący sposób przybliżyła zagadnienia budowania zasobu wiedzy ucznia i oceniania oraz wskazała na nowe możliwości w pracy nauczyciela.