Zajęcia - 19 listopada 2016

Czy języki obce są trudne? O tym mogły przekonać się dzieci na zajęciach, w których uczestniczyli studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbywający studia w Elblągu,  realizujący wymianę studencką w ramach europejskiego Programu Erasmus+.

Siedmiu Hiszpanów: Judith, Carlos, Pablo, Santiago, Carmen, Carla, Monica oraz Portugalczyk Bruno przedstawili się słuchaczom, pokazali skąd pochodzą, jakie symbole charakteryzują ich kraje, regiony. Dzieci uczyły się liczyć oraz przyswajały podstawowe zwroty grzecznościowe. Dzieci uczyły się słów, które brzmią podobnie w języku hiszpańskim i portugalskim.   

Przerywnikami nauki języków były tańce związane z Hiszpanią i Portugalią. Goście z Półwyspu Iberyjskiego bardzo cieszyli się widząc liczne przedmioty, rysunki kojarzone z ich krajami, które przyniosły dzieci. Bardzo dziękujemy rodzicom za przygotowanie dzieci.

 

Kolejne warsztaty ,,Oko w oko z gadami” poprowadził Adrian Podsiadły , hodowca gadów. Bogata prezentacja, a następnie bezpośredni kontakt z prawdziwymi gadami wywołały duże zainteresowanie dzieci.

 

Multimedialny wykład na temat ,,Początki Państwa Polskiego” przeprowadził Grzegorz Stasiłowicz z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Mali studenci poznali  tereny państwa wczesnopiastowskiego, przodków Mieszka I, jego żonę Dobrawę. Dowiedzieli się, że Chrzest Polski miał miejsce w Ostrowie Lednickim w 966 r. Dzieci miały okazję przekonać się, jak ciężki w tych czasach był miecz, tarcza i niewygodny hełm.