Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Praktyki pilotażowe

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ MATERIALNYCH STUDENTOM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ELBLĄGU UCZESTNICZĄCYM W PROJEKCIE pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" - treść

 1. załącznik 1 - wnniosek o przyznanie stypendium - druk
 2. załącznik 2 - wzór oświadczenia o pracy zarobkowej - druk
 3. załącznik 3 - wniosek o refundację dodatkowych kosztów poniesionych podczas odbywania praktyki zawodowej - druk
 4. załącznik 4 - wniosek o refundację kosztów dojazdów w praktykach zawodowych - druk
 5. załacznik 5 - wniosek o refundację kosztów powstających przy prowadzeniu aplikacyjnej pracy dyplomowej - druk

 

 

 

REGULAMIN PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ - na kierunku studiów: ADMINISTRACJA

 1. Regulamin PPZ (kierunek ADMINISTRACJA) - treść
 2. załącznik 1 - Arkusz PPZ (skierowanie na PPZ) - druk
 3. załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ - druk w kolorze
  załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ -  druk czarno-biały
 4. załącznik 3 - Szczegółowy program PPZ (kier. Administracja) - druk
 5. załącznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ (kier. Admnistracja) - druk
 6. załącznik 5 -  Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżące str - druk
 7. załącznik 5 - Dziennk PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona - druk
 8. załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej - druk
 9. załącznik 7 - Protokół zaliczenia PPZ_ ADMINISTRACJA - druk
 10. załącznik 8 - Oceny za PPZ - druk
 11. Tabela 1 -  Modelowe efekty kształcenia (kier. administracja) - tabela
 12. Tabela 2 - Zakładane efekty kształcenia PPZ (kier. administracja) - tabela
 13. Tabela 3 - System weryfikacji efektów kształcenia PPZ (kier. administracja) - tabela

 

 

 

REGULAMIN PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ - na kierunku studiów: EKONOMIA

 1. Regulamin PPZ (kierunkek EKONOMIA) - treść 
 2. załącznik 1 - Arkusz PPZ - (skier.na PPZ) - druk
 3. załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ - druk w kolorze
  załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ - druk czarno-biały
 4. załącznik 3 - Szczegółowy program PPZ (kier. Ekonomia) - druk
 5. załącznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ (Ekonomia) - druk
 6. załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżące str. - druk
 7. załącznik 5 - Dziennk PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona - druk
 8. załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej - druk
 9. załącznik 7 - Protokół zaliczenia PPZ - druk
 10. załącznik 8 - Oceny za PPZ (kierunek EKONOMIA) - druk
 11. Tabela 1 -  Modelowe efekty kształcenia (kier. ekonomia) - tabela
 12. Tabela 2 - Zakładane efekty kształcenia PPZ (kier. ekonomia) - tabela
 13. Tabela 3 - System weryfikacji efektów kształcenia PPZ (kier. ekonomia) - tabela

 

Wszystkie dokumenty prosimy drukować dwustronnie.