Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Przedstawiciele PWSZ w Elblągu w Radzie Naukowej EPT

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Elbląg prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, dr inż. Stanisław Kwitnewski oraz dr hab. inż. Tadeusz Liziński, prof. PWSZ zostali powołani do Rady Naukowej Elbląskiego Parku Technologicznego.

 

Rada Naukowa EPT jest organem, inicjującym, opiniodawczym oraz stanowi ciało doradcze Prezydenta Miasta Elbląg w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju EPT. W skład Rady weszli przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu.

 

Powołanie Rady Naukowej Elbląskiego Parku Technologicznego ma na celu maksymalne wykorzystanie potencjału Parku. Działania jej będą ukierunkowane na rzecz rozwoju, rozbudowy i wsparcia merytorycznego EPT.

W skład Rady weszli:
1) Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
2) Jacek Boruszka – V-ce Prezydent Miasta Elbląg
3) Adam Augustynowicz - OPEGIEKA Elbląg
4) dr Paweł Galiński  – Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
5) Wojciech Macijewicz - Prezes Stowarzyszenia „Klaster Mebel Elbląg"
6) Urszula Małek – Elbląska Izba Gospodarcza
7) dr inż. Stanisław Kwitnewski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
8) dr hab. inż.Tadeusz Liziński – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
9) Monika Prażak-Michałowska – wiceprezes Elbląskiego Klastra Turystycznego
10) dr Izabela Seredocha – Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
11) Tadeusz Sznaza – Przewodniczący Elbląskiej Rady Klastrów