Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja ukraińska 

Malarstwo Mariny Norkin w Galerii Filar Sztuki
2017-02-28

7 marca 2017 roku  w Galerii „Filar Sztuki” mieszczącej się przy Bibliotece PWSZ w Elblągu odbył się wernisaż wystawy prac Mariny Norkin. Malarka urodziła się w Wilnie, w Polsce mieszka od pięciu lat. Jej życie to ciągła wędrówka po świecie. Mieszkając w wielu miejscach poznawała i czerpała z różnych kultur, zwyczajów i tradycji. Bliski kontakt z malarstwem miał miejsce w Moskwie podczas studiów. Potem powrót na Litwę, wyjazd na Ukrainę, a następnie do Izraela, gdzie między innymi kontynuowała swoją edukację malarską.

Wystawa będzie czynna do 5 kwietnia br.

  ... więcej
Inauguracja STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu
2017-02-07

6 lutego 2017 roku, w Domu Studenckim „Zacisze” odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który jest częścią Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym w PWSZ w Elblągu. Jednocześnie zainaugurowany został Projekt „STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu. W odremontowanym budynku Domu Studenckiego przy ul. Zacisze oficjalnie oddano pomieszczenia biurowe młodym przedsiębiorcom, którzy dzięki szerokiemu wsparciu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości będą mieli możliwość rozwoju swojej działalności.

  ... więcej
Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane
2017-01-30

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Elblągu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu organizują

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Kurs adresowany jest do osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi we wszystkich specjalnościach.

  ... więcej
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu
2017-01-27
Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 139g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), tj. poniżej 750 000 euro. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 
Lista rankingowa przedsiębiorstw zakwalifikowanych do II etapu procesu rekrutacji
2017-01-23
W związku z zakończeniem I etapu procesu rekrutacyjnej do projektu "STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" przedstawiamy Listę Rankingową przedsiębiorstw rekomendowanych do udzielenia wsparcia. Inspectios Bartosz Borowski MRI POWER Alter Deco Agnieszka Dworzyńska FROG Sp. z o.o. Laboratorium Technik Teleinformatycznych FUTURE KIDS AM Studio Monika Czajkowska Naturalna żywność  
Działalność Chóru Akademickiego PWSZ w Elblągu
2017-01-19

Chór akademicki PWSZ w Elblągu, jak co roku w okresie świąteczno-noworocznym wykonał kilka koncertów dla mieszkańców naszego miasta. Bogaty repertuar kolęd oraz wsparcie zespołu instrumentalnego, a także zaangażowanie studentów mają duży wpływ na  atmosferę tych koncertów. Z kolei zaangażowanie i profesjonalizm dr Anny Grodziewicz-Cernuto, która stworzyła i prowadzi chór akademicki, ma wpływ na jego sukcesy.

19 grudnia 2016 roku podczas spotkania przedświątecznego studenci i pracownicy uczelni, a także zaproszeni goście mieli okazję do wysłuchania koncertu kolęd w wykonaniu chóru PWSZ w Elblągu z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego,

  ... więcej
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych
2017-01-13
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH (PPZ) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację uzupełniającą na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych na kierunkach studiów: Pedagogika specjalność Wczesna edukacja oraz Filologia specjalność Filologia angielska-Języki obce w biznesie, realizowanych w 
PWSZ w Elblągu Pasłęckim Seniorom
2017-01-13

12 stycznia 2017r. po raz kolejny odbyły się zajęcia organizowane w ramach Akademii Seniora i Uczelni Otwartej działającej przy PWSZ w Elblągu, a skierowane do słuchaczy Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu uczestniczyło 52 studentek i studentów UTW.  ... więcej

Skorzystaj z projektu "Startup House"
2017-01-09

Prezydent Miasta Elbląg, Elbląski Park Technologiczny oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zapraszają firmy z sektora MŚP do udziału w projekcie „STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”.. 

  ... więcej
< Poprzednie | Nastepne >