Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

PWSZ w Elblągu Pasłęckim Seniorom

12 stycznia 2017r. po raz kolejny odbyły się zajęcia organizowane w ramach Akademii Seniora i Uczelni Otwartej działającej przy PWSZ w Elblągu, a skierowane do słuchaczy Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu uczestniczyło 52 studentek i studentów UTW. Spotkanie rozpoczął wykład dr Ireny Sorokosz zatytułowany „Między białym a czarnym kłamstwem. Dlaczego, jak i kiedy kłamiemy” Słuchacze dowiedzieli się o powodach fałszowania i ukrywania informacji, o sposobach maskowania kłamstwa, a także wskaźnikach pozwalających zdemaskować kłamstwo. Drugą cześć spotkania wypełniły Warsztaty muzyczno-ruchowe, które poprowadziła mgr Lidia Kęska. W rytm specjalnie dobranej muzyki słuchaczki miały do wykonania skomplikowane ćwiczenia, które wymagały od nich dużej koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Były to już kolejne warsztaty z wykorzystaniem muzyki i ruchu realizowane na prośbę słuchaczek Akademii Seniora.