Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Elblągu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu organizują

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Kurs adresowany jest do osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi we wszystkich specjalnościach.

Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestników z procedurą egzaminacyjną oraz przygotowanie do części testowej egzaminu, na którym odpada najwięcej kandydatów na uprawnienia.

 

 

 

 

 

 

Tematyka kursu

Szeroko omawiane są najnowsze przepisy regulujące proces budowlany, a w szczególności:

  • Prawo budowlane.
  • Przepisy techniczno budowlane.
  • BHP i ppoż.
  • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
  • Stosowanie wyrobów budowlanych, certyfikacja i normalizacja.
  • Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Kodeks cywilny.
  • Ćwiczenia testowe.

 

Czas trwania kursu: 60 godzin lekcyjnych. 

Terminy zajęć: 18, 19, 25, 26 marzec 2017

                          1, 2, 8, 9 kwiecień 2017 roku.

                   7÷ 8 spotkań  w godz. od 9.00 do 16.00 

 

Na pierwsze spotkanie, w dniu 18.03.2017 roku, należy przyjść o godz. 8.30

w celu odebrania materiałów szkoleniowych oraz omówienia spraw organizacyjnych.

 

Miejsce zajęć: PWSZ w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,  sala 11.

 

Zapisy na kurs: do dnia 10 marca 2017 r.

 

Formularz  zapisu na kurs  <pobierz> należy dostarczyć pod wskazany adres organizatora lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: pzitb.elblab@gmail.com   lub   ania.kubryn@wp.pl a wersję wydrukowaną i podpisaną dostarczyć na pierwsze spotkanie.

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie niżej podanej opłaty.

 

Cena kursu: 1.400,00zł zł. brutto.

Wpłata na konto bankowe:

BANK MILLENNIUM nr  76 1160 2202 0000 0000 5025 7464

z dopiskiem: imię, nazwisko – kurs PZITB

Do dnia 10 marca 2017 r. opłata musi być zaksięgowana na koncie organizatora.

 

Dopuszczalne jest telefoniczne potwierdzenie wpłaty i okazanie dowodu wpłaty na pierwszym spotkaniu.

W przypadku małej liczby zgłoszonych uczestników kursu, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub zmiany jego terminu.

Dokonane wpłaty będą zwrócone na konta uczestników.

 

Organizator kursu:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Elblągu

ul. Królewiecka 108 , 82-300 Elbląg. NIP: 578-10-04-106.  REGON: 170008544

 

Kierownik kursu:  mgr inż. Leszek Godlewski,   tel. kom. 609-576-252

Obsługa administracyjna:  Anna Kubryń,    tel. 55 234-44-36,  tel. kom. 691-374-121

e-mail: pzitb.elblag@gmail.com   lub  ania.kubryn@wp.pl