Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Inauguracja STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu

6 lutego 2017 roku w Domu Studenckim „Zacisze” odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który jest częścią Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym w PWSZ w Elblągu. Jednocześnie zainaugurowany został projekt STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu. W odremontowanym budynku Domu Studenckiego przy ul. Zacisze oficjalnie oddano pomieszczenia biurowe młodym przedsiębiorcom, którzy dzięki szerokiemu wsparciu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości będą mieli możliwość rozwoju swojej działalności.

 

Uroczystość otworzył prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – Rektor PWSZ w Elblągu, który po przywitaniu zgromadzonych gości powiedział, że otwarcie nowej siedziby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest kolejnym działaniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, które ma połączyć biznes z nauką i podkreślił, że to przedsięwzięcie jest  ściśle powiązane ze strategią uczelni. Następnie głos w imieniu prezydenta Elbląga zabrał doradca ds. oświaty Piotr Żuchowski, który z dumą stwierdził, że „Elbląg staje się miastem, które w sposób uporządkowany i przemyślany zaczyna budować systemowe rozwiązania dla połączenia biznesu z nauką, a dzisiejszy dzień jest namacalnym potwierdzeniem, że to jedyna droga, by budować przedsiębiorstwa konkurencyjne”. Po przemówieniach inkubowanym firmom wręczono umowy, a następnie wzniesiono toast symboliczną lampką szampana i dokonano przecięcia wstęgi.

 

Proces rekrutacji do projektu rozpoczął się 9 stycznia 2017 roku i był podzielony na dwa etapy. W tym czasie do projektu zgłosiło się 28 chętnych firm. Po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym zostały one poddane ocenie merytorycznej. Ostatecznie do procesu inkubacji wyłonionych zostało 19 firm, a 5 z nich, które podczas oceny wniosków otrzymały największą liczbę punktów, otrzyma wsparcie w  rozszerzonym zakresie. Oprócz podstawowych przywilejów: dostępu do wyposażonego pomieszczenia biurowego, usług ICT, marketingowych i warsztatów przedsiębiorczości, otrzymają dodatkowo wsparcie z zakresu: doradztwa specjalistycznego, mentoringu, doradztwa prawnego, usług księgowych oraz będą miały możliwość udziału w certyfikowanych szkoleniach.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1. Projekt jest realizowany w Partnerstwie Gminy Miasto Elbląg, reprezentowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu oraz Elbląski Park Technologiczny. Całkowita wartość projektu wynosi 999 238,47 zł, w tym dofinansowanie UE wynosi 849 352,70 zł.