Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Inauguracja "Uniwersytetu Młodego Odkrywcy"

25 lutego 2017 roku w elbląskiej PWSZ odbyła się Inauguracja projektu, którego celem jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. W ramach inauguracyjnego zjazdu mali studenci uczestniczyli we wspólnym wykładzie dr Lidii Nawrockiej pt. „W poszukiwaniu Wielkiej Piątki” oraz wzięli udział w warsztatach pt. „Czy kynoterapia jest potrzebna? mgr Joanny Kijowskiej-Lasek oraz „Magia fizyki”, które poprowadził dr inż. Stanisław Kwitnewski.   

Wykład miał na celu zapoznanie małych studentów z przyrodą afrykańskiej dżungli oraz ze zwyczajami plemion afrykańskich. Słuchacze poznali florę i faunę Kenii, a także specyfikę kenijskich Plemion. Dzieci wysłuchały przygód z afrykańskiej dżungli i wzięły udział w pokazie ozdób i tańców masajskich.

 

W ramach warsztatów "Magia Fizyki” mali studenci odkrywali zjawiska fizyczne poprzez eksperymentowanie. Uczestnicy wytwarzali płomień za pomocą wyładowań elektrycznych w cewce Ruhmkorffa, próbowali swoich sił, aby rozłączyć półkule magdeburskie, mogli również naładować elektrycznie swoje ciała za pomocą generatora wysokich napięć, a następnie strzelać piorunami w innych uczestników. Za pomocą lampy UV dzieci poszukiwały osoby, która spowodowała zniknięcie małej kuleczki ze szkatułki. Młodzi naukowcy mogli przekonać się jak ciężko jest pozbyć się małej piłeczki umieszczonej w lejku. Na koniec za pomocą generatora akustycznego naukowcy tworzyli piękne wzory z piasku zwane "Figurami Chladiego".

 

Na zajęciach kynoterapii dzieci poznały misję psów terapeutycznych, dowiedziały się, że nie każdy psiak może uczestniczyć w zajęciach dla dzieci, muszą one skończyć specjalne szkolenie oraz corocznie zdawać egzamin. Wspólnie z psiakami dzieci bawiły się i ćwiczyły, pokonywały przeszkody, tunel, układały dla psów łamigłówki, ćwiczyliśmy też rzuty na odległość oraz rzuty do celu, którym był psi pysk. Na koniec odbył się pokaz psich sztuczek. 

 

 

Do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we wrześniu 2016 roku wpłynęło ponad 200 wniosków z całego kraju, ostatecznie dofinansowaniem objętych zostało 65 projektów, wśród nich Akademia Dziecięca, która w naszej Uczelni funkcjonuje już od 2011 roku i rokrocznie kształci coraz większą liczbę młodych naukowców. Obecnie trwa VII jej edycja, w ramach której indeksy odebrało aż 112 żądnych wiedzy i przygód małych studentów. Wśród uczestników są dzieci z Elbląga oraz ościennych gmin wiejskich odległych od Elbląga nawet o 100 km.

 

Program Uniwersytet Młodego Odkrywcy to pierwsza inicjatywa realizowana w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki wyrażonej w tzw. strategii Gowina na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego. Jednym z trzech głównych założeń strategii jest popularyzacja dokonań polskich naukowców wśród różnych grup społecznych (od juniorów do seniorów), a także dotarcie z atrakcyjną formą edukacji do obszarów wykluczonych.

 

Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO) ma na celu:

  • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczestników;
  • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności;
  • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
  • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich – przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

 

Ministerialny projekt realizowany będzie przez Akademię Dziecięcą  PWSZ w Elblągu w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Cykl zajęć odbywać się będzie w salach i laboratoriach badawczych pod okiem najlepszych wykładowców PWSZ w Elblągu.