Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

2017

ZP/PN/2312/05/1789/2017_Zorganizowanie wycieczki do Gruzji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2017-06-22, termin składania ofert 2017-07-03
Zorganizowanie wycieczki do Gruzji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu   Numer postępowania: Nr ZP/PN/2312/05/1789/2017   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), tj. poniżej 209 000 euro.   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22-06-2017, numer ogłoszenia 537471-N-2017, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -      zostało opublikowane ... 
ZP/PN/2312/04/1533/2017_zorganizowanie wycieczki do Gruzji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2017-05-26, termin składania ofert 2017-06-06
  Zorganizowanie wycieczki do Gruzji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu   Numer postępowania: Nr ZP/PN/2312/04/1533/2017   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), tj. poniżej 209 000 euro.   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 26-05-2017, numer ogłoszenia 519161-N-2017, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane w siedzibie ... 
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynku dydaktycznego i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 137
Ogłoszono: 2017-03-24, termin składania ofert 2017-04-05
    Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynku dydaktycznego i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 137     Numer postępowania: Nr ZP/PN/2312/03/999/2017   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), tj. poniżej 209 000 euro.   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24-03-2017r., numer ogłoszenia 51395– 2017, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: ... 
ZP/PN/2312/02/380/2017 Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2017-03-07, termin składania ofert 2017-03-15
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, w tym: I część zamówienia - Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynku dydaktycznego i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 137  II część zamówienia - Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynku dydaktycznego i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1 III część zamówienia - ... 
Świadczenie usług informatycznych ICT na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu
Ogłoszono: 2017-02-01, termin składania ofert 2017-02-01
Świadczenie usług informatycznych ICT na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu Numer postępowania: ZP/PN/2312/01/146/2017    zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), tj. poniżej 209 000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 20-01-2017 r., numer ogłoszenia  12012– 2017, -          zostało opublikowane na ... 
< Poprzednie | Nastepne >