Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Wyniki w sprawie przyznania stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim, stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki przyznano następującym osobom:

Stypendia 2016/2017_wyniki.xls

Informujemy, że w bieżącym roku akademickim wysokość stypendium wynosi odpowiednio:

 

socjalne – 560 zł

socjalne w zwiększonej wysokości – 810 zł

Decyzje dotyczące przyznania stypendium będą do odbioru w dziekanatach poszczególnych instytutów  w terminie od 23 marca 2017r.  

W przypadku, gdy student nie dostarczył nr konta bankowego, prosimy o jego pilne dostarczenie do Działu Kształcenia, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 206