Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Gościmy studentów rosyjskich

W Instytucie Politechnicznym PWSZ w Elblągu, w ramach umowy o współpracy z kaliningradzką filią Sankt-Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego, 3-4 kwietnia 2017 roku odbyły się wykłady oraz zajęcia laboratoryjne dla studentów rosyjskich.

 

Po oficjalnym przywitaniu przez dr Agatę Rychter – Zastępcę Dyrektora Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu, dr chemii Oleg Kosiński – Kierownik Katedry Rolnictwa Sankt-Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego wygłosił wykład dotyczący metod chromatografii.

 

Po zapoznaniu się z teorią studenci przeszli do zajęć praktycznych w Laboratorium Monitoringu Środowiska. Celem ćwiczeń prowadzonych przez dr inż. Marka Kierończyka była identyfikacja metodą dodatku wzorca wybranych zanieczyszczeń głównego składnika w procesie technologicznym – toluenu. Podczas zajęć zidentyfikowana została zawartość benzenu w toluenie.

 

4 kwietnia studenci z Rosji wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez dr inż. Jerzego Terlikowskiego. Celem ćwiczeń było oznaczenie gęstości fazy stałej oraz gęstości objętościowej materiału glebowego oraz obliczenie porowatości ogólnej tego materiału.

 

Kolejne zajęcia w ramach współpracy międzyuczelnianej zostały zaplanowane na 24-25 kwietnia. Tym razem rosyjscy studenci wezmą udział w ćwiczeniach laboratoryjnych dotyczących twardości wody oraz oznaczania składu granulometrycznego gleby.