Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

PWSZ w Elblągu została Językowym Centrum Egzaminacyjnym

Informujemy, że PWSZ w Elblągu została  w tym roku Językowym Centrum Egzaminacyjnym i począwszy od czerwca 2017 roku oferuje studentom wszystkich kierunków, a także innym zainteresowanym, możliwość  uzyskania certyfikatu potwierdzającego ich kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego.

 

Na obecnym rynku pracy znajomość języka obcego jest coraz częściej jednym z warunków zatrudnienia.  Oferowane przez nas egzaminy PTE General z certyfikatem brytyjskiej organizacji Edexcel  uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także władze oświatowe wielu państw europejskich, w tym Polski, jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego http://pearson.pl/pte-general/uznawalnosc.

 

Egzaminy PTE General zostały opracowane zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i są przeprowadzane na 6 różnych poziomach od  A1 do C2. Jednak najbardziej godne polecenia Państwa uwadze wydają się poziomy 3, 4 i 5 PTE General, odpowiadające kompetencjom samodzielnego lub biegłego użytkownika języka angielskiego (B2, C1 i C2 według ESOKJ). O wszelkie wyjaśnienia w tym zakresie proszę pytać swoich lektorów języka angielskiego. 


Egzamin składa się z dwóch części. Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania. Natomiast drugą część stanowi weryfikacja sprawności komunikacji ustnej.
Więcej informacji można uzyskać na stronie  http://pearson.pl/pte-general/o-pte-general . Znajdują się tam również przykładowe testy pokazujące stopień trudności i szczegółowy format egzaminu.

 

Obecnie prowadzimy nabór na sesję czerwcową  - egzaminy odbędą się w terminie od 03 do 17 czerwca 2017r. Opłata za egzamin wynosi 500zł, płatne jednorazowo do 12 maja,  lub w dwóch ratach (do 12 maja i do 1 czerwca) na konto PWSZ w Elblągu:
Bank Zachodni WBK w Elblągu, numer konta  21 1090  2617 0000  0006  5200  2942  - w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko kandydata z dopiskiem PTE General.

 

Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza oraz dowodu wpłaty / potwierdzenia przelewu należy nadsyłać drogą elektroniczną do kierownika Zakładu Lektoratów PWSZ, mgr Sylwii Góralewicz na adres s.goralewicz@pwsz.elblag.pl  do dnia 12 maja 2017r.