Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Programuj! Ucz logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy w zespole" - konferencja w PWSZ w Elblągu

18 maja 2017 r. odbyła się konferencja zatytułowana „Programuj! Ucz logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy w zespole”. Organizatorami konferencji byli Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Konferencję objęli Patronatem Honorowym Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Udział w niej wzięli nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych z II etapu edukacyjnego oraz kadra zarządzająca placówkami oświatowymi. Celem konferencji było wskazanie kierunków i możliwości realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z wykorzystaniem programowania (w szczególności na przedmiotach nieinformatycznych).

 

Referat na temat Komplementarnego wsparcia kształcenia myślenia algorytmicznego w kontekście przedmiotów nieinformatycznych wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na szczególne znaczenie eksploracji, porządkowania i kojarzenia nadmiaru danych z bezpośredniego otoczenia człowieka, z jego fizykalnej rzeczywistości, oraz samodzielne formułowanie oryginalnych wniosków, które następnie poddawane są weryfikacji.

Z kolei dr inż. Anna Jelińska w wystąpieniu Po co nauczycielom przedmiotów nieinformatycznych programowanie? wskazywała na konieczność kształtowania kompetencji w zakresie korzystania z wirtualnej przestrzeni.

 

Konferencji towarzyszyła część warsztatowa. Anna Szeląg poprowadziła warsztat Programowanie unplugged z prezentacją zestawu gier i zabaw kształtujących m.in. logiczne myślenie. Anna Góralska zaprezentowała warsztat zatytułowany Apki w łapki prezentujący aplikacje wprowadzające w naukę programowania. Mateusz Paradowski w warsztacie Do(t) Dash do ulubionych pokazał sposoby wykorzystywania robotów Dash i Dot na przedmiotach nieinformatycznych, a Joanna Kotarska omówiła Programowanie przez rysowanie. Ozoboty, przybliżając możliwość programowania za pomocą kolorowych kodów czy wykorzystania kredek i flamastrów do napisania pierwszego programu.

Wszyscy uczestnicy konferencji mieli możliwość uczestniczenia we wszystkich czterech warsztatach.