Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu

W dniach 25 maja i 5 czerwca 2017 r w Instytucie Pedagogiczno-Językowym, PWSZ w Elblągu odbyły się dwa warsztaty prowadzone przez Instruktorów ze Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, Oddział w Elblągu, w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz realizacją projektu „Uczta dla Rodzin”. Pierwszy warsztat na temat: Odrzucenie i jego skutki dla rozwoju dziecka prowadził mgr Leszek Czyżewski – pedagog, socjoterapeuta, Instruktor Szkoleniowego Programu Umacniania Rodziny (SPUR) wraz z mgr Katarzyną Rucińską – rodzicem zastępczym, pedagogiem, socjoterapeutą. Warsztat na temat: Zaburzenie więzi u wychowanków rodzin zastępczych prowadził mgr Dariusz Wasiński – psycholog, psychoterapeuta, Instruktor programu SPUR oraz mgr Katarzyna Rucińska. W warsztatach uczestniczyli studenci Pedagogiki o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie i wczesna edukacja.

 

W ramach obchodów Dni Rodzicielstwa Zastępczego odbył się również wykład: Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS), który wygłosiła mgr Agata Szlagier – rodzic zastępczy, pedagog, Instruktor programu SPUR. W wykładzie wzięli również udział zaproszeni rodzice zastępczy działający przy SZR w Elblągu razem z Przewodniczącą SZR w Elblągu mgr Bożenną Zwierzyńską oraz studenci I i II stopnia Pedagogiki różnych specjalności.

 

Wiedza i doświadczenie Instruktorów przekazane w trakcie spotkań z pewnością uświadomiły przyszłym pedagogom odpowiedzialność podejmowanych działań wobec dziecka odrzuconego, pozbawionego opieki rodziców własnych.