Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Oferta pracy – Specjalista ds. pracowniczych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalisty ds. pracowniczych – praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania:

1. Co najmniej 5-letnia praktyczna znajomość zagadnień związanych z obsługą kadrową pracowników.

2. Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz kodeksu cywilnego
w zakresie umów cywilnoprawnych.

3. Biegła znajomość programu Płatnik.

4. Umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych takich jak: Word, Excel.

5. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

6. Wykształcenie wyższe.

 

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

1. Prowadzenie akt osobowych pracowników.

2. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.

3. Przygotowywanie dokumentów dotyczących stosunku pracy.

4. Sporządzanie umów cywilnoprawnych.

5. Udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o emerytury i renty.

 

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. Kwestionariusz osobowy

3. Kopie dyplomów

4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie

 

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2017 r. w Dziale Osobowym ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg (II piętro pok. 208) lub mailem na adres d.seroka@pwsz.elblag.pl

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu lub odesłane kandydatom na ich życzenie.

Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883.)