Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Porozumienie o współpracy podpisane

7 lipca br. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 w Działdowie, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr inż. Magdalenę Kamińską.

 

W ramach porozumienia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu obejmuje patronatem naukowo-metodycznym Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie.

 

Zawarte porozumienie zapewni równe szanse edukacyjne wszystkim uczniom poprzez umożliwianie im udziału w zajęciach pozalekcyjnych dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań, udziału w wydarzeniach kulturalnych i popularnonaukowych oraz udziału w projektach edukacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Ponadto umożliwi ono uczniom zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez organizowanie praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć pozwalających uczniom rozwinąć zainteresowania oraz zaplanować przyszłą karierę zawodową.