Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW na r.a. 2017/2018

 Przypominamy, że stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje NIE WIĘCEJ niż 10% najlepszych studentów na danym kierunku, stopniu i formie studiów.

Liczby uprawnionych na poszczególnych kierunkach i trybach zostaną podane w kolejnym ogłoszeniu.

 

Wnioski wraz z „Oświadczeniem o niepobieraniu stypendium na więcej niż jednym kierunku w r.a. 2017/18” należy składać W Dziale Kształcenia PWSZ w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1 , pok. Nr 205  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2017 (uczestnicy programu Erasmus do 15 listopada 2017).

 

Studenci pierwszego roku studiów II stopnia  ubiegający się o stypendium rektora zobowiązani są do złożenia zaświadczenia z Uczelni, w której ukończyli studia I stopnia o wysokości średniej ocen uzyskanych na ostatnim roku studiów I stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego).

 

W przypadku osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych powinny one zostać potwierdzone na wniosku (przed jego złożeniem) przez odpowiednio: Dyrektora Instytutu lub Kierownika Zakładu W-F mgr Janusza Światkowskiego.  Średnia ocen potwierdzana jest po złożeniu wniosku przez Dział Kształcenia.

 

Szczegółowe informacje na temat stypendiów w regulaminie pomocy materialnej:

http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2016/2016_23regulamin.pdf

 

Wnioski są dostępne:

http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2016/2016_23zal4.pdf

 

Oświadczenia są dostępne:

http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2016/2016_23zal8.pdf