Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

LICZBA UPRAWNIONYCH do stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018

W załączeniu podajemy liczby osób uprawnionych na każdym kierunku, systemie i poziomie studiów do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Przypominamy, że w I etapie liczby te zostaną pomniejszone o liczbę osób z nierozliczonym poprzednim rokiem studiów a wykazanych na listach rankingowych jako przebywające w poprzednim roku studiów na programie Erasmus.

W przypadku niespełnienia przez osoby przebywające na Erasmusie warunku zaliczenia ich do 10% najlepszych studentów danego kierunku i trybu, w II etapie stypendium zostanie przyznane kolejnym osobom z list rankingowych.

 

Plik.xls