Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
2017-06-23
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) PRZYJMUJĄCYCH NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW PWSZ w ELBLĄGU w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ... więcej
List wicepremiera Jarosława Gowina
2017-07-10
List wicepremiera Jarosława Gowina skierowany do całej społeczności akademickiej.  ... więcej
Porozumienie o współpracy podpisane
2017-07-07
7 lipca br. Rektor PWSZ w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 w Działdowie, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr inż. Magdalenę Kamińską.  ... więcej
Remont Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
2017-07-06
Remont Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Numer postępowania: ZP/PN/2312/06/1839/2017   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 07-07-2017, numer ogłoszenia 546438-N-2017, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. 
Oferta pracy – Specjalista ds. pracowniczych
2017-07-03
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalisty ds. pracowniczych – praca w pełnym wymiarze czasu pracy Wymagania: 1. Co najmniej 5-letnia praktyczna znajomość zagadnień związanych z obsługą kadrową pracowników. 2. Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz kodeksu cywilnego w zakresie umów cywilnoprawnych. 3. Biegła znajomość programu Płatnik. 4. Umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych takich jak: Word, Excel. 5. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. 6. Wykształcenie wyższe.   Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć 
Przybyło logopedów i kynoterapeutów - kolejni specjaliści odebrali dyplomy!
2017-06-26

20 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych z LOGOPEDII (VII edycja) oraz z KYNOTERAPII W PRACY Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I OSOBAMI STARSZYMI (III edycja).

  ... więcej
< Poprzednie | Nastepne >