Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja ukraińska 

Aktualności

Działalność Chóru Akademickiego PWSZ w Elblągu
2017-01-19

Chór akademicki PWSZ w Elblągu, jak co roku w okresie świąteczno-noworocznym wykonał kilka koncertów dla mieszkańców naszego miasta. Bogaty repertuar kolęd oraz wsparcie zespołu instrumentalnego, a także zaangażowanie studentów mają duży wpływ na  atmosferę tych koncertów. Z kolei zaangażowanie i profesjonalizm dr Anny Grodziewicz-Cernuto, która stworzyła i prowadzi chór akademicki, ma wpływ na jego sukcesy.

19 grudnia 2016 roku podczas spotkania przedświątecznego studenci i pracownicy uczelni, a także zaproszeni goście mieli okazję do wysłuchania koncertu kolęd w wykonaniu chóru PWSZ w Elblągu z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego,

  ... więcej
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych
2017-01-13
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH (PPZ) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację uzupełniającą na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych na kierunkach studiów: Pedagogika specjalność Wczesna edukacja oraz Filologia specjalność Filologia angielska-Języki obce w biznesie, realizowanych w 
PWSZ w Elblągu Pasłęckim Seniorom
2017-01-13

12 stycznia 2017r. po raz kolejny odbyły się zajęcia organizowane w ramach Akademii Seniora i Uczelni Otwartej działającej przy PWSZ w Elblągu, a skierowane do słuchaczy Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu uczestniczyło 52 studentek i studentów UTW.  ... więcej

Skorzystaj z projektu "Startup House"
2017-01-09

Prezydent Miasta Elbląg, Elbląski Park Technologiczny oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zapraszają firmy z sektora MŚP do udziału w projekcie „STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”.. 

  ... więcej
Rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz wykonanie podłogi technicznej w budynku Domu Studenta nr 1 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z przeznaczeniem na Inkubator Przedsiębiorczości
2016-12-22
Rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz wykonanie podłogi technicznej w budynku Domu Studenta nr 1 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z przeznaczeniem na Inkubator Przedsiębiorczości Numer postępowania: ZP/PN/2312/10/4731/2016   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), tj. poniżej 209 000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22-12-2016, numer ogłoszenia