Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
2017-06-23
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) PRZYJMUJĄCYCH NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW PWSZ w ELBLĄGU w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ... 
IE - IE - Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim 2016/2017
2017-06-14
  Terminy egzaminów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - plik               (ostatnia aktualizacja: 27.06.2017r., godz. 10:40)   Terminy egzaminów dla studentów studiów stacjonarnych, grupa popołudniowa - plik              (ostatnia aktualizacja: 27.06.2017r., godz. 10:40)     Płatne powtarzanie zajęć - plik KONSULTACJE nauczycieli akademickich podczas sesji egz. i przerwy semestralniej -  ... 
IE - IE - terminy obron
2017-02-16
    Planowane terminy obron dla osób, które złożyły prace do 30 czerwca: 04.09.2017 r. - u dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. nadzw. 04.09.2017 r. - u dr ha. inż. Tomasza Korola, prof. nadzw. 05.09.2017r. - u prof. dr hab. Jolanty Glinieckiej    ... 
IE - IE - Informacja dla studentów I i II roku kierunku Administracja oraz Ekonomia
2017-03-17
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny   Informacja dla studentów I i II roku kierunku Administracja oraz Ekonomia     Wybór przedmiotów na rok akademicki 2017/2018     Zgodnie z programami kształcenia na kierunku Administracja i Ekonomia przedmioty fakultatywne stanowią 30%. Realizowane są od semestru pierwszego do szóstego na obu kierunkach studiów. W związku z powyższym do 28 kwietnia 2017 r. obowiązkowe jest dokonanie wyboru przedmiotów realizowanych w przyszłym roku akademickim w semestrze: III i IV (dla obecnego roku pierwszego) ... 
IE - Lista studentów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pilotażowych praktyk zawodowych - rekrutacja uzupełniająca
2016-11-23
  Lista studentów (rekrutacja uzupełniająca) Instytutu Ekonomicznego zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ... 
IE - Lista alfabetyczna instytucji (zakładów pracy) zakwalifikowanych do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych studentów PWSZ w Elblągu w Instytucie Ekonomicznym - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
2016-11-22
  Lista alfabetyczna instytucji (zakładów pracy) zakwalifikowanych do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych studentów PWSZ w Elblągu w Instytucie Ekonomicznym - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA.  ... 
IE - Lista instytucji (zakładów pracy) zakwalifikowanych do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych
2016-11-10

Lista instytucji (zakładów pracy) zakwalifikowanych do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych dla studentów PWSZ w Elblągu

 ... 
IE - Lista nauczycieli akademickich zakwalifikowanych na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych
2016-11-10

Lista nauczycieli akademickich Instytutu Ekonomicznego zakwalifikowanych na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 ... 
IE- Lista studentów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pilotażowych praktyk zawodowych
2016-11-10

Lista studentów Instytutu Ekonomicznego zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 ... 
IE - Lista rankingowa studentów, którzy złożyli wnioski do udziału w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
2016-11-07
  Lista rankingowa studentów Instytutu Ekonomicznego, którzy złożyli wnioski do udziału w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”: ADMINISTRACJA EKONOMIA ... 
IE -
2015-11-20
Sukces na Uniwersytecie w Siedlcach   W dnia 14 -15 września 2015 r. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach miała miejsce XIV Konferencja Studenckich Kół Naukowych Nowe nurty w nauce młodych. Konferencję otworzyła Pani Prorektor ds. studiów – Prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska z Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH. Po oficjalnym powitaniu gości wygłosiła pt. Problematyka wojny i pokoju w Islamie.  Na konferencji nie zabrakło reprezentantki naszej Uczelni. Agnieszki Ciosińskiej absolwentki z Instytutu Ekonomicznego, która wygłosiła referat na temat Wybrane problemy portu morskiego w Elblągu ... 
IE - IE - Koło Naukowe -Bezpieczeństwo Publiczne
2013-11-18
Koło Naukowe Administracja Bezpieczeństwa Publicznego - działa przy Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu. Opiekun Koła – mgr inż. Krzysztof Starańczak. Cele Koła Naukowego Administracja Bezpieczeństwa Publicznego: pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz nauk pokrewnych; stworzenie warunków do samokształcenia i podwyższania poziomu wiedzy studentów; doskonalenie form i metod pracy naukowej jego członków; inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie narodowym; zdobywanie umiejętności i doświadczeń przydatnych w przyszłej pracy;   Koło ma wpływ na rozwój i promocję Uczelni poprzez dbanie o właściwy ... 
< Poprzednie | Nastepne >