Kierunki studiów inżynierskich

Instytut Politechniczny (studia 4 letnie)

Mechanika i budowa maszyn
  • techniki komputerowe w budowie maszyn
  • technologia i eksploatacja maszyn
Inżynieria środowiska
  • sieci i instalacje wewnętrzne

Instytut Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego (studia 4 letnie)

Informatyka
  • administracja systemów i sieci komputerowych
  • projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe
  • grafika komputerowa i multimedia

Zobacz również

Zapisz się na studia