Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Projekty realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu

Projekt dofinansowany ze Funduszy Europejskich

Projekt "Reaktor ABK"
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt "Startup House - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Projekt "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne"
DISKE - Development of Innovative Systems through Knowledge Exchange
DISKE - Development of Innovative Systems through Knowledge Exchange

Projekt "DISKE- Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy" współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Projekt - Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie
Projekt - Matematyka i informatyka drogą do sukcesu
Projekt - Innowacyjny Nauczyciel w Szkole XXI wieku
Projekt - Inżynier dla regionu - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, budownictwo
Projekt - Rynek pracy należy do IT - program zwiększenia liczby absolwentów na kierunku informatyka
Projekt - "Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkoł technicznych w Elblągu, na kierunku Informatyka"
Projekt - "Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkoł technicznych w Elblągu, na kierunku Informatyka" - cz. II
norway grants
Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych
System Informacji Środowiskowo-Przestrzennej Jako Podstawa Do Zrównoważonego Gospodarowania Ekosystemem Zalewu Wiślanego (Visla)
Bobry Wysoczyzny Elbląskiej
Interreg
PROGRAM SĄSIEDZTWA LITWA, POLSKA, OBWÓD KALININGRADZKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ INTERREG IIIa
Monitoring Jakości Wód Zalewu Wiślanego W Oparciu O Teledetekcję Satelitarną
PHARE
Program Współpracy Przygranicznej PHARE.
NARODOWY PROGRAM DLA POLSKI 2003
Walory Przyrodniczo-Krajobrazowe Mierzei Wiślanej (Vislienskaja Kosa) a Turystyka w Regionie Morza Bałtyckiego