Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Prorektor ds. Organizacyjnych - dr Irena Sorokosz

Sekretariat
ul. Wojska Polskiego 1 pok. 222
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 55
e-mail:

Kompetencje:
  1. Koordynowanie prac instytutów i innych jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie prac naukowo-badawczych i współpracy z gospodarką.
  2. Współpraca zagraniczna w zakresie badań naukowych, praktyk i staży studenckich.
  3. Nadzór nad działalnością kół naukowych, chóru akademickiego, teatru studenckiego, organizacją wykładów otwartych i wieczorów autorskich oraz ścisła współpraca z Pełnomocnikiem ds. wykładów otwartych.
  4. Działalność organizacyjna i koordynacyjna w zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe.
  5. Nadzór nad Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, Centrum Transferu i Technologii, Akademickim Biurem Karier, Biblioteką.