Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Aktualne przetargi

Remont Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2017-07-07, termin składania ofert 2017-07-26
Remont Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Numer postępowania: ZP/PN/2312/06/1839/2017   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 07-07-2017, numer ogłoszenia 546438-N-2017, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. ... 
< Poprzednie | Nastepne >