Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Aktualne przetargi

ZP/PN/2312/05/1789/2017_Zorganizowanie wycieczki do Gruzji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2017-06-22, termin składania ofert 2017-07-03
Zorganizowanie wycieczki do Gruzji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu   Numer postępowania: Nr ZP/PN/2312/05/1789/2017   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), tj. poniżej 209 000 euro.   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22-06-2017, numer ogłoszenia 537471-N-2017, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -      zostało opublikowane ... 
< Poprzednie | Nastepne >