Zasady rekrutacji

Warunki i tryb dodatkowej rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w roku akademickim 2017/2018

KROK I - REJESTRACJA INTERNETOWA

Do dnia 17 lipca 2017 r. godz. 15.00 kandydat rejestruje się na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl i wprowadza wymagane przez system dane.

Dodatkowo osoby (maturzyści z roku 2007 i wcześniejszych lat oraz maturzyści z lat 2008-2017, którzy nie podpisali na maturze zgody na przetwarzanie danych osobowych) dostarczają do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej właściwego instytutu kopię świadectwa dojrzałości.

 

KROK II - OPŁATA REKRUTACYJNA

Do dnia 17 lipca 2017 r. godz. 15.00 kandydat powinien dokonać wpłaty  (wysokość zostanie podana do 31 maja br.) za postępowanie rekrutacyjne na specjalne konto Uczelni. Numer konta jest indywidualny tzn. generowany automatycznie dla każdego kandydata po zalogowaniu się na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl . Numeru rachunku nie należy przekazywać innym kandydatom ani nie korzystać z numerów rachunków przekazanych przez osoby trzecie. Brak opłaty za postępowanie rekrutacyjne spowoduje, że podanie nie będzie rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.

 

19 lipca 2017 po godz. 15.00 przekazanie kandydatom informacji o zakwalifikowaniu się na studia lub o umieszczeniu na liście rezerwowej na ich indywidualne konta internetowe w systemie IRK


KROK III - DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW

Do dnia 27 lipca 2017 r. godz. 15.00  kandydat dostarcza do Punktów Rekrutacyjnych lub wysyła listem poleconym poniższe dokumenty:

  • podanie - wypełnione i podpisane (wygenerowane na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl),
  • kandydat na studia stacjonarne - oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (generuje się podczas wydruku podania),
  • poświadczoną (np. przez uczelnię lub szkołę macierzystą) kopię świadectwa dojrzałości,
  • poświadczoną (np. przez uczelnię lub szkołę macierzystą) kserokopię dowodu tożsamości,
  • aktualną kolorową fotografie zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • zaświadczenie lekarskie - więcej informacji tutaj

Ponadto kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w grupie popołudniowej na specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego (na kierunku Administracja) oraz na specjalności Ekonomika menedżerska (na kierunku Ekonomia)  zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Studia dzienne i popołudniowe są BEZPŁATNE.

Studia niestacjonarne odpłatne. W roku akad. 2016/17 wynosiły:

  •  w Instytucie Ekonomicznym 2300 zł
  • w Instytucie Informatyki Stosowanej 2800 zł
  • w Instytucie Politechnicznym 2800 zł

 

 Nad przestrzeganiem zasad rekrutacji uchwalonych przez Senat czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

Odwołania od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają:

1) Biuro Informacji Rekrutacyjnej, tel. 55 629 05 54,

2) Dziekanat Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 50 (do 4 lipca), 55 629 06 60 (od 5 lipca),

3) Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 50,

4) Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego  PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 00,

5) Dziekanat Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 00.

Zapisz się na studia