Akademia Seniora i Uczelnia Otwarta

Akademia Seniora prowadzi zajęcia o charakterze otwartym dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Jej celem jest aktywizacja intelektualna i społeczna słuchaczy odbywająca się poprzez prowadzenie edukacji w róż­nych dziedzinach nauki oraz integrowa­nie środowiska ludzi starszych, niezależ­nie od wieku i wykształcenia.

Zajęcia w formie wykładów, warsztatów i laboratoriów prowadzą nauczyciele akademiccy PWSZ w Elblągu oraz spe­cjaliści-praktycy z różnych dziedzin nauki i sztuki.

 

PWSZ w Elblągu od 2012 roku sprawuje patronat naukowy nad Pasłęckim Uni­wersytetem Trzeciego Wieku i aktywnie uczestniczy w projektowaniu i realizacji wykładów, spotkań i warsztatów.

 

Oferta Akademii Seniora zawiera wykła­dy z psychologii, pedagogiki, ekonomii, historii, literatury, muzyki, bezpieczeń­stwa

 

KONTAKT

Prorektor ds. organizacyjnych i naukowych

dr Irena Sorokosz

PWSZ w Elblągu

tel. kom. +48 691 476 911

e-mail: Turn on Javascript!

 

Wykłady Akademii Seniora

Akademia Seniora rozpoczęła kolejny semestr zajęć


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry