• 2018-05-23 00:00:00
  • Aula Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu, przy ul. Czerniakowskiej 22.

Studenckie Koło Naukowe „Humanitas”,

Instytut Pedagogiczno-Językowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

i Kaliningradzka Filia Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu

zapraszają do udziału w konferencji studencko-doktoranckiej

„Integralia 2018” – „Wymiary studenckiej humanistyki”

Konferencja odbędzie się w dniu 23 maja 2018 roku

w auli Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu, przy ul. Czerniakowskiej 22.

 

Studenckie Koło Naukowe „Humanitas” wraz z Instytutem Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu i Kaliningradzką Filią Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu pragną kontynuować serię konferencyjnych spotkań studentów i doktorantów, którzy w kolejnych edycjach „Integraliów” – „Wymiary studenckiej humanistyki” analizują rozmaite obszary humanistycznej refleksji: literaturoznawczy, językoznawczy, translatorski, edukacyjny, dydaktyczny, społeczny.

Celem konferencji jest zintegrowanie wysiłków naukowo-dydaktycznych różnych uczelni i ukazanie ich wspólnego wymiaru, jakim jest szeroko rozumiana tradycja humanistyczna.

Organizatorzy nie narzucają tematyki i zakresu prac – traktują tę konferencję jako swoiste forum prezentacji dorobku studentów i doktorantów specjalności humanistycznych.

Referaty mogą odnosić się zarówno do zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych, związanych z refleksją nad konkretnym materiałem badawczym. Zaprezentowane referaty mogą być efektem pracy nad konkretnymi zagadnieniami w ramach ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów (dopuszcza się zatem rozmaite prace zaliczeniowe, fragmenty przygotowywanych prac licencjackich, magisterskich, doktoranckich pod warunkiem, że stanowią one pewną całość).

Formy prezentacji:

  • Referaty (czas prezentacji około 15 min., w ewentualnej wersji do druku – do 20 stron, format A4, 1800 znaków na stronie)
  • Warsztaty

Wymiernym efektem merytorycznym będzie podsumowanie pewnego etapu kulturowego dyskursu, jak również nakreślenie perspektywy dalszych badań w obszarze humanistyki. Organizatorzy chcą opublikować najlepsze teksty w „Rozprawach Naukowych i Zawodowych PWSZ w Elblągu”. Organizatorzy planują wydanie pokonferencyjnej monografii.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o złożenie (lub przesłanie na adres e-mailowy: Turn on Javascript!) w Dziekanacie Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu Karty Zgłoszenia wraz z referatem do dnia 7 maja 2018 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny. Program konferencji zostanie udostępniony uczestnikom natychmiast po zakończeniu procesu zakwalifikowania referatów. Telefon kontaktowy: 55 629 0701.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie