Profilaktyczno-terapeutyczne aspekty pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

ISBN: 978-83-62336-42-5 Data wydania: 2015 Opis:

„(…)Obecna publikacja, zatytułowana Profilaktyczno-terapeutyczne aspekty pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – perspektywa adeptów terapii pedagogicznej jest kontynuacją dyskusji dotyczącej metodyki pracy z uczniami dyslektycznymi bądź z ryzykiem dysleksji. Istotą tej książki jest ukazanie punktu widzenia absolwentów studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej, posiadających jednocześnie doświadczenia (praktykę) w zawodzie nauczyciela.(…).”

Fragment wstępu


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry