1. dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni – przewodniczący Senatu
2. dr hab. Zenon Lica, prof. uczelni – przedstawiciel profesorów
3. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. uczelni – przedstawiciel profesorów
4. dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. uczelni – przedstawiciel profesorów
5. dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni – przedstawiciel profesorów
6. prof. dr hab. Ewa Szatan – przedstawiciel profesorów
7. dr inż. Marcin Bukowski – przedstawiciel doktorów
8. dr inż. Jacek Paluszak – przedstawiciel doktorów
9. dr Katarzyna Jarosińska-Buriak – przedstawiciel doktorów
10. dr Agata Rychter – przedstawiciel doktorów
11. mgr inż. Dominika Iskra-Świercz – przedstawiciel magistrów
12. mgr inż. Andrzej Stojek – przedstawiciel magistrów
13. mgr Marzanna Tyburska – przedstawiciel magistrów
14. mgr Iwona Dwojacka - przedstawiciel pracowników nNA
15. mgr Joanna Wójciak - przedstawiciel pracowników nNA
16. Augustyniak Patrycja – przedstawiciel studentów
17. Brzezińska Anita – przedstawiciel studentów
18. Pajewski Szymon – przedstawiciel studentów
19. Rodziewicz Dominika – przedstawiciel studentów