Status prawny spółdzielni socjalnych w prawie polskim

ISBN: 978-83-62336-43-2 Data wydania: 2015 Opis:

Spis treści [PDF]

„(…) Głównym celem rozprawy jest ustalenie pozycji spółdzielni socjalnej w polskim systemie prawnym jako podmiotu realizującego nie tylko gospodarcze, ale także i społeczne funkcje na rzecz swoich członków oraz społeczności lokalnej. Z racji na stosunkowo młody wiek tego typu spółdzielni, która funkcjonuje na dobre od 2006 roku nie doczekała się ona jeszcze wszechstronnej oceny. W związku z tym rozprawa ta będzie skromną próbą wypełnienia tej luki poprzez przeprowadzenie analizy reguł prawnych rządzących tego typu organizacjami jak też aktywnego udziału członków tej kategorii podmiotów w jej tworzeniu                                 i funkcjonowaniu.

Dodatkowo w ramach celu głównego wykazany zostanie wpływ na spółdzielnię socjalną interesariuszy zewnętrznych z którymi spółdzielnia socjalna na co dzień współpracuje                 w ramach prowadzonej działalności. (…).”

Fragment wstępu

Andrzej Michalik


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry